ПРОЕКТ ДОГОВОР № МЗ-2-01-01-4958 “НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

ПРОЕКТ ДОГОВОР № МЗ-2-01-01-4958 “НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

 

ПРОЕКТ  ДОГОВОР № МЗ-2-01-01-4958 “НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ ПО

ПРОЕКТ “НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Бенефициент: План Б Проджект ООД

Целта на процедурата е: Да се повиши конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване и обучение по време на работа, което ще улесни прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит.

 

 

Вашият коментар

×
×

Cart

Close Panel